• Maandag

  Gesloten

 • Dinsdag

  09:00 - 18:00

 • Woensdag

  09:00 - 18:00

 • Donderdag

  09:00 - 18:00

 • Vrijdag

  09:00 - 18:00

 • Zaterdag

  09:00 - 16:00

 • Zondag

  Gesloten

Lagerman_Foto_0009zw

Privacy verklaring

Lagerman Hairdressers, gevestigd aan Mauritsweg 54 A, 3012 JX Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://lagerman.nl
Mauritsweg 54 A, 3012 JX Rotterdam
010 411 5447
Daphne Palomo van Es is de Functionaris Gegevensbescherming van Lagerman Hairdressers Hij/zij is te bereiken via daphne@lagerman.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Lagerman Hairdressers verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

   

   • Voor- en achternaam

   • Geslacht

   • Geboortedatum

   • Adresgegevens

   • Telefoonnummer

   • E-mailadres

   • Gegevens over uw activiteiten op onze website

   • Lijst met contactgegevens van de klant via een app

  Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
  Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via daphne@lagerman.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

  Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
  Lagerman Hairdressers verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

    

    • Het afhandelen van uw betaling

    • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

    • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

    • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

    • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

    • Om goederen en diensten bij u af te leveren

   Geautomatiseerde besluitvorming
   Lagerman Hairdressers neemt #responsibility op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Lagerman Hairdressers) tussen zit. Lagerman Hairdressers gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

   #use_explanation

   Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

   Lagerman Hairdressers bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

   #retention_period

   Delen van persoonsgegevens met derden

   Lagerman Hairdressers verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Lagerman Hairdressers blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

   Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
   Lagerman Hairdressers gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Lagerman Hairdressers gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

   Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

   U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

   Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

   Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

   Cookie: Googly Analytics
   Naam: _utma
   Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
   Bewaartermijn: 2 jaar

   Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
   U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

   Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar daphne@lagerman.nl.

   Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Lagerman Hairdressers zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

   Lagerman Hairdressers wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

   Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
   Lagerman Hairdressers neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via daphne@lagerman.nl

   TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

   nl_NLNL